Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

P A N O V N Í C I     Č E S K Ý C H     Z E M Í

 (vládcové zemí Koruny České) 

 

cesky-lev-z-pasionalu.jpg

 český znak s nápisem Boemie (Čechy)
    z Pasionálu abatyše Kunhuty
 (1312)

 

http://zavodsky.webz.cz/klenoty/korunaruda_.jpg

svatováclavská  koruna českých králů
(1346)

---------------------------------------------------------------------------------------------

    "Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu a poučí vás.
        Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kteří, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim jako první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří.      
      Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim přichází vstříc.
    Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je zachovávat její přikázání. Dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha.

A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování.

Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel,
ctěte moudrost, abyste kralovali navěky."

                                                 Bible, kniha Moudrosti 6, 9-21

 

 čtení v katolické církvi při mši 
      na svátek českého knížete svatého Václava 28. září.