Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 9. 2012

 Číslování českých panovníků jménem Karel

 

Číslování českých králů, římských a rakouských císařů jménem Karel na českém trůnu:

nepřesnosti v počítání českých králů jménem Karel se vyskytují v českých dějinách u těchto našich tří panovníků:

1) Karel IV., 1346 – 1378, (křestním jménem Václav), syn Jana Lucemburského a Alžběty (Elišky) Přemyslovny. Na českém trůnu Karel První (I.). Na trůnu římského císaře jako Karel Čtvrtý (IV.). U nás je známý pod tímto jménem a číslem.

2) Karel VI., 1711 – 1740, otec Marie Terezie, jako český král Karel Druhý (II.), král španělský a uherský Karel Třetí (III.), na římském trůnu jako císař Karel Šestý (VI.). U nás je známý pod tímto jménem a číslem.

Karel VII. Albrecht Bavorský (Albert), 7.12.1741 – 20.12.1742, český protikrál z rodu Wittelsbachů, manžel Marie Amálie (dcery Marie Terezie). Dělal si nárok na český trůn, nebyl korunován svatováclavskou korunou a není počítán jako český král. Pouze se prohlásil za českého krále jako Karel Třetí (III.), na římském císařském trůnu jako Karel Sedmý (VII.).

bl.-karel-i.jpg3) Karel I. blahoslavený, 1916 – 1918, prasynovec císaře Františka Josefa I.
    Český král Karel Třetí (III.).
   Rozpadem Rakouska - Uherska byl sesazen ze všech trůnů monarchie. 
    Některými historiky je počítán jako císař Karel Sedmý (VII.), přestože Římská říše zanikla v roce 1806.
    Na rakouském trůnu císař Karel První (I.).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové Habsbursko-Lotrinského rodu

--- František Josef II. Ota (Franz Xaver Josef Otto Robert Maria Anton Karl Heinrich Sixtis Felix Renetus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von Habsburg-Lothringen /František Xaver Josef Ota Robert Maria Antonín Karel Maxmilián Jindřich Sixtus Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius Ignác z Habsbursko-Lotrinska (*20.11.1912 Wartholz u Rychnova/Reichenau v Rakousku, +4.7.2011 Pöcking v Bavorsku-SRN), manželka Regina Helena Alžběta Markéta princezna Sasko-Meiningenská (Regina Helene Elisabeth Margarete Prinzessin von Saschen-Meiningen, * 6. 1.1925, + 9. 2.2010). Děti: Andrea Habsburská (*1953), dvojčata Monika (* 1954), Michaela (* 1954), Gabriela (* 1956), Walburga (* 1958), Karel (II.) Tomáš Robert Maria František (*11.1.1961. Nejvíce podobný svému dědovi císaři bl. Karlovi), Jiří Pavel Maria Josef Dominik Bahman (* 16.12.1964). Jiří byl pokřtěn ve velechrámu sv. Petra ve Vatikánu (Řím). Kmotrem mu byl 263. papež sv. Pavel VI.
    Ota byl vzděláván  domácími učiteli. Později absolvoval gymnázium v Lequeitu ve Španělsku, kde v roce 1930 maturoval s vyznamenáním. Ovládal 14 jazyků (7 jazyků bývalé monarchie: němčinu, maďarštinu, češtinu, chorvatštinu, srbštinu, slovenštinu, polštinu), včetně francouštiny, angličtiny a latiny.
    V roce 1919 mu Rakousko přidělilo úřední jméno a příjmení Otto Habsburg-Lothringen (znovu potvrzeno v roce 1957). Po smrti svého otce Karla I. v roce 1922 se stal hlavou habsbursko-lotrinského rodu, prohlášen v roce 1930. V roce 1935 vystudoval sociální vědy na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. V letech 1940-1944 žil v USA, 1944-1951 ve Francii, 1951-1954 ve Španělsku, 1954-2011 v Bavorsku. O následnictví na rakouský trůn usiloval až do roku 1961, kdy se zřekl panovnického nároku. Teprve potom mohl navštívit Rakouskou republiku. V roce 1978 získal německé občanství, po r. 1989 navštívil Československo a později Českou republiku. I když trvale pobýval v Bavorsku, od roku 1993 bydlel i v Budapešti (Maďarsko). V roce 2007 předal rodové nástupnictví synu Karlovi.
    Titul Oty Habsburského (Otto von Österreich):
   Jeho císařská a královská Výsost František Xaver Josef Ota Robert Maria Antonín Karel Maxmilián Jindřich Sixtus Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius Ignác z Habsbursko-Lotrinska,
    kdysi korunní císařský princ, arcivévoda rakouský, korunní královský princ uherský (maďarský) a český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimiřský a illyrský,
    velkovévoda srbský, toskánský a krakovský,
    vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský a sedmihradský,
    markrabě moravský, vévoda hornoslezký a dolnoslezský, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, friolský, dubrovnický a zadarský, 
    kníže tridentský a brixenský, markrabě horno - a dolnolužický a istrijský,
    hrabě hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonnenberský, habsburský, tyrolský, kyburský, goricijský a gradišťský,
    pán terstský, kotorský a na slovinském krajišti.

Neoficiální panovník dědičných zemí v letech 1922 - 2007.

--- Karel II. (IV.), manželka baronka Františka z Thyssenu-Bornemisza de Kaszon (sňatek 31. 1.1993), původně anglikánka, přestoupila na katolické vyznání. Děti: arcivévodkyně Eleonora Jelena Marie del Pilar Iona (*28.2.1994), „následník trůnu“ Ferdinand (II.) Maria Balthus Keith Michael Otto Antonín Bahman Leonard Zvonimír (*21.6.1997). Pokřtěn arcibiskupem záhřebským Františkem kardinálem Kuharićem 20.9.1997 v chorvatském Zábřehu. Dostal jméno po králi Ferdinandovi I. Kastilském (1016-1065) a chorvatském králi Zvonimíru Svetoslaviči Demeterovi (1050-1089). Arcivévodkyně Glorie Marie Bohdana Paloma Regina Fiona Gabriela (*15.10.1999).

 Další větve rodiny:  

Karel Ludvík Maria František Josef Michael Gabriel Anton Robert Štěpán Pius Řehoř Ignác Marek d’Aviano (*10.3.1918 Baden u Vídně, +13.12.2007 Brusel). 5 dítě Karla I. a Zity. Pohřben 12.1.2008 v Císařské hrobce u kapucínů ve Vídni. Syn Karel Kristián (*26.8.1954 Chateau de Beloeil, Belgie) měl s manželkou princeznou Marií Astrid Lucemburskou 5 dětí: Marie Kristina (*31.7.1983),  Imre Emmanuel Simeon Jean Carl Marcus d'Aviano (Emerich Emanuel Simeon Jan Karel Marek z Aviana, *8.12.1985 v Ženevě). Kryštof (*2.2.1988) v pořadí 25. následník českého trůnu, Alexandra (*26.9.1990), Gabriela (*26.3.1994).
    Ve čtvrtek 22. prosince 2011 oznámili dva nejstarší synové arcivévody Karla Kristiána Habsbursko-Lotrinského a arcivévodkyně Marie Astrid (rozené princezny lucemburské) Imre a Kryštof svá zasnoubení. Arcivévoda Imre se zasnoubil s Kathleen Walkrovou a arcivévoda Kryštof s Adelaidou Drapé Frisch.
    Na svátek narození Panny Marie 8.9.2012 se uskutečnila v kostele Panny Marie Matky Boží ve Washingtonu svatba slečny Katie Walkerové (26) a arcivévody Imreho Emmanuela von Habsburg, pravnuka bl. císaře Karla I., syna arcivévody Karla Kristiána a arcivévodkyně Marie Astrid z Lucemburku.