Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koruna - čelenka svatého Václava

     Svatováclavskou korunu dal v roce 1346 zhotovit Karel IV. a věnoval ji sv. Václavovi. Českým panovníkům byla pouze propůjčena. Svatováclavská koruna měla být trvale na hlavě sv. Václava. Vzhledem k tomu, že svatováclavská koruna je součástí korunovačních klenotů, byla v roce 1929 zhotovena nová zlatá čelenka, aby český patron nebyl bez "koruny".
       Na  lebce sv. Václava je čelenka (není to koruna, jak je v někdy chybně uvedeno). Byla zhotovena u příležitosti 1000. výročí smrti sv. Václava (tehdy byl běžně přijímaný rok 929) firmou Grünfeld. navrhl ji architekt Josef Fanta.
      Na čelním místě je svatováclavská plamenná orlice, ozdobená zelenými kapkami malachitu s perlami. Pod nimi po stranách čelenky jsou barevné emaily: 10 zlatých hvězd na modrém podkladu, uprostřed pod orlicí je střídavě 7 červených a 6 bílých proužků (hvězdy i pruhy jsou symbolem USA). Pod orlicí je zavěšena hvězdička. Po stranách čelenky visí pásy zdobené českými granáty. Na pravém pásu je znak Slovenska a Slezska, na levém znak Čech a Moravy. Na koncích pásů je letopočet 929 a 1929.
      Čelenku zaplatily české ženy žijící v USA. V roce 1929 přijela delegace českých krajanů z Ameriky, kterou vedl JUDr. Hynek Dostál (*29.12.1871 Boršice u Buchlovic, +28.6.1943 Saint Louis, Missouri v USA) a přivezli čelenku na lebku sv. Václava. Hynek Dostál byl rytířem papežského Řádu sv. Řehoře Velikého.

 

České královské koruny

Zajímavost: Koruna česká

     V německém Mnichově je uložena královská koruna zvaná česká, kterou dal zhotovit Karel IV. pro některou svoji manželku. Je možné, že tuto korunu nosila  Alžbětu (Elišku) Pomořanskou v roce 1363. Na koruně je 12 lilií, 100 drahokamů a 200 perel. Později tuto korunu dostala jako věno Anna, dcera Karla IV. a Elišky Pomořanské a v roce 1382 ji přivezla do Anglie.
      Po její smrti v roce 1394 korunu uchovával její manžel, anglický král Richard II. Plantagenet, který zemřel v roce 1396. Koruna se dostala jako věno do německého Mnichova, kde je vystavena.

-------------------------------------------------------------------------------

Koruna zvaná královny Blanky

koruna-elisky.jpg

 

 

 

 

 

      Další koruna pro královnu byla nalezena s pokladem ve Slezské Středě (Środa Śląska, německy Neumarkt, 40 km od Vratislavi) v roce 1988.
      Koruna mohla patřit královně Elišce Rejčce nebo Elišce Přemyslovně. Na hlavě ji měla pravděpodobně i Blanka z Valois. Koruna je vytvořena z orlů, má 86 drahých kamenů a 26 perel.
      Při bourání židovské čtvrti byl nalezen soubor středověkých zlatých předmětů: spony, prsteny, benátské a florentské zlaťáky. Už v roce 1985 byly nalezeny stříbrné pražské groše Jana Lucemburského.
      V roce 1348 vypůjčil ve Slezské Středě královský kancléř Jan ze Středy pro Karla IV. velkou sumu peněz od Žida Mošeho, kterému dal do zástavy velký zlatý poklad.
      Poklad byl pravděpodobně zakopán v roce 1349, kdy v Evropě vypukl mor, z kterého byli obviněni Židé. Českému království se morová nákaza vyhnula, přesto ve Vratislavi propukl pogrom a mnoho Židů bylo vyvražděno. Nenávist proti Židům ve Slezské Středě vypukla v roce 1362, kdy byli vyhnáni z města.
     (podle PhDr. Petra Kováče 2016)