Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatoštěpánská koruna

uherských králů

 

 

uherska-koruna.jpg

 

 

     Současné Slovensko bylo až do roku 1918 součástí Uherského království a hlavní město Slovenska Bratislava byla od 16. do 18. století korunovačním městem uherských panovníků.

    Uherská koruna svatého Štěpána "svatá koruna Uher" je korunovační korunou uherských panovníků. Koruna je složena ze dvou částí z různé doby. V roce 1000 poslal původní korunu králi sv. Štěpánovi I. Uherskému papež Silvestr II. darem k jeho křtu a tato koruna se ztratila v Rakousku v roce 1074.
    Současná svatoštěpánská koruna byla zhotovena v letech 1074 - 1077 a ve 13. století a to z části koruny (čelenky - corona graeca = koruna řecká) s 9 závěsky od byzantského císaře Michala Dukáse z 11. století a koruny z Říma (corona latina = koruna latinská) z 13. století. Na ikonách po obvodu koruny je Kristus, andělé, svatí a králové Uher.
    Podle obrazů vlády uherského krále Gejzy I. se dá určit období vzniku koruny.
    Svatoštěpánská koruna měla zajímavý osud.
    V roce 1270 uprchla z Uher do Čech ovdovělá mačevská vévodkyně, uherská princezna Anna (1226-1274) před svým bratrem Štěpánem V. (1239-1272). Odešla ke své dceři Kunhutě (1245-1285), manželce českého krále Přemysla Otakara II. (1233-1278). Do Prahy odvezla i uherské korunovační klenoty, které ji svěřil otec Béla IV. (1206-1270), aby je nedostal jeho syn Štěpán V. Součástí klenotů byl i velký korunovační kříž zv. Závišův, který je uložen ve Vyšším Brodě.
    Přemysl Otakar II. sepsal v roce 1271 se Štěpánem V. mírovou smlouvu. Její součástí byla podmínka, že se Štěpán vzdává královských insignií (koruna, meč, šperky, poklad, sedlo). V Čechách byla koruna v letech 1270-1305, kdy se uherského trůnu vzdal Václav III. (1289-1306, v Uhrách Ladislav V.) ve prospěch rakouského vévody Oty III. Dolnobavorského (1261-1312), jehož matka byla Alžběta Uherská (sestra Anny Mačevské). Sedmihradský vévoda Ladislav zajal Otu III. a sebral mu svatoštěpánskou korunu. Do Uher se koruna dostala za vlády Zikmunda Lucemburského (1368-1437).
    Na vrcholu svatoštěpánské koruny je nakloněný (ohnutý, nalomený) křížek.
    Ohnutí kříže se mělo stát po narození Ladislava Pohrobka (* 22. 2.1440, + 23.11.1457) v roce 1440. Jeho matka Alžběta Lucemburská (1409-1442) přikázala své dvorní dámě Heleně Kottannerové, aby uherskou korunu dovezla do Komárna, kde na ni Alžběta čekala. Při přenášení spadla koruna na zem a při pádu se kříž ohnul. Korunu ukradla komorná Helena polskému králi Vladislavovi III. Jagellonskému zv. Varenčík (*31.10.1424, +10.11.1444), který nastoupil na uherský trůn.
    Polská princezna Alžběta (Isabela) Jagellonská (1519-1559), manželka Jana Zápolského (1487-1540), uherského vzdorokrále ulomila kříž na koruně pro svého syna Jana II. Zikmunda Zápolského (1540-1571). Ten ho nosil na krku a po jeho smrti byl vrácen na svatoštěpánskou korunu. Alžběta (Isabela) byla pravnučkou Alžběty Lucemburské, vnučky císaře římského a krále českého Karla IV.
    Podle jiné maďarské legendy byl kříž ohnut, když korunu odvezli Uhři před Tatary v roce 1529. Další verze popisuje, že kříž na svatoštěpánské koruně zlomili Habsburkové v roce 1538, aby zlomili odpor Maďarů proti Rakousku.
    dom-sv.martina-bratislava.jpgV letech 1536 - 1784 se stala korunovačním městem Uher Bratislava, kam byla převezena i uherská svatoštěpánská koruna. V roce 1785 byla odvezena do Budína (Budapešť). V letech 1551 - 1918 byli uherskými králi císaři Římské říše a Rakouské, později Rakousko-Uherské monarchie. Posledním uherským králem byl císař bl. Karel I. korunován 30.12.1916 jako uherský král Karel IV.
    stepan-kopie.jpgNa vrcholu Dómu (katedrály) sv. Martina v Bratislavě je pozlacená kopie svatoštěpánské koruny, která váží 150 kg. S poduškou je vysoká 160 cm a váží 300 kg. Křížek je vysoký 40 cm. Kopie koruny sv. Štěpána byla na věž katedrály přidána v roce 1765. Při okupaci Československa v roce 1968 na zlatou korunu na věži stříleli sovětští vojáci kulometem.
    Na konci 2. světové války v roce 1945 maďarští vojáci schovali svatoštěpánskou korunu v Salzburku (Solnohrad) v Rakousku. Po osvobození Rakouska ji předali vojáci maďarské armády do úschovy americkým vojákům. Ti odvezli korunu do USA se slibem, že korunu vrátí maďarskému lidu. Koruna byla uložena v pevnosti Fort Knox, kde jsou uloženy zásoby ryzího zlata.
    Na nátlak evropských států rozhodl 39. prezident USA Jimmy Carter (*1924, prez.1977-1981), aby se koruna sv. Štěpána vrátila do Maďarska. Předána byla 6. 1.1978.
    Od roku 1990 je svatoštěpánská koruna vystavena trvale v maďarském parlamentu v Budapešti.

 

Knížata a králové Uherského království

Arpád, 890 – 900

Szabolcs /Sabolč/ 900 - 947 (Arpádův synovec nebo vnuk)

Zoltán, 947

Fajs, Fales, Falitzi 947 - 955 (Arpádův vnuk)

Taksony, 955 – 971 (Arpádův vnuk)

Gejza 971– 997 (Arpádův pravnuk)

Štěpán I. (Štefan, Istvan) Svatý, 997 - 1038 (první uherský král od 25.12.1000, vlastním jménem Vajk.