Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní pečeť České republiky

 

Státní pečeť vznikla z pečeti Koruny království Českého z roku 1430, na které byl český lev a latinský nápis "Corona Regni Bohemiae" (Koruna království Českého).

Státní pečeť tvoří velký státní znak po stranách podložený lipovými ratolestmi, každá se třemi listy, kolem státního znaku je v kruhu opis "ČESKÁ REPUBLIKA".
    Pečetidlo státní pečeti České republiky má v držení prezident České republiky, který ho může použít k potvrzení státních smluv s jiným státem, nebo na pověřovací listiny velvyslanců).

--------------------------------------------------------------------------

V letech 1990-1992 používal prezident republiky státní pečeť se znakem České a Slovenské Federativní Republiky, který měl po stranách  tři lipové listy. Kolem znaku byl český a slovenský nápis: "*ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA * ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA".

pecet-csfr.jpg

--------------------------------------------------------------------------

 

Vlajka prezidenta České republiky - standarta

 

Má čtvercový formát (standartní = stejný, ustálený, čtvercový rozměr).

standarta-cr.jpg

 

 Vlajka prezidenta republiky patří mezi státní symboly České republiky.
    Bílý čtverec s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
    Jediným pravým a skutečným uživatelem standarty je prezident České republiky, který může standartu použít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice (Pražský hrad, zámek v Lánech, aj.) a dopravního prostředku používaného prezidentem České republiky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historický vývoj standarty

Rakousko - Uhersko

Císařská standarta v Rakousku-Uhersku používaná v letech 1815-1918.
    Uživatel: císař František I. (II.), Ferdinand V., František Josef I. a bl. Karel I. (III.).

Popis: Žlutá vlajka lemovaná žlutočernobíločervenými trojúhelníky. Uprostřed velký znak Rakouské říše se znaky zemí monarchie. Český znak je první vlevo na křídle nahoře.

Soubor:Vlajka c.k.regimentů.png


Republika Československá

Vlajka prezidenta Republiky československé v letech 1918 - 1939.
    Uživatel: Tomáš Garrique Masaryk, Eduard Beneš a Emil Hácha.

Popis z roku 1920: Standarta presidentova jest bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Čtyři modré jsou v rozích standarty. Uprostřed bílého pole velký státní znak Republiky Československé. Pod ním na zlaté stuze nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ". Písmena jsou v modré barvě.

a--standarta--president-csr--1918-1939--1945-1960-.png         

 

Protektorát Čechy a Morava

 Vlajka státního prezidenta Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945.
    Uživatel: Emil Hácha.

Popis z roku 1939: Standarta státního presidenta je tvaru čtvercového, bílá s vetkaným větším znakem Protektorátu Čechy a Morava.

b--standarta--president-cam--1939-1945-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československá republika

 Vlajka prezidenta Československé republiky v letech 1945-1960.
    Uživatel: Eduard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Antonín Novotný.

Popis z roku 1920: Standarta presidentova jest bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole velký státní znak.
    Předválečná původní vlajka prezidenta Československé republiky. Ve znaku jsou 3 znaky území, které od roku 1945 nepatřilo Československu: Ve 2. poli je znak Podkarpatské Rusi, která byla v roce 1945 připojena k Sovětskému svazu jako Zakarpatská Ukrajina, v 5. poli je znak Těšínska, které bylo rozděleno na českou a polskou část, v 7. poli je znak Ratibořska, které bylo celé připojeno k Polsku.
  

a--standarta--president-csr--1918-1939--1945-1960-.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československá socialistická republika

Vlajka prezidenta Československé socialistické republiky v letech 1960-1990.
    Uživatel: Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák a Václav Havel.

Popis z roku 1960: Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V rozích jsou červená políčka. V jejím středu je státní znak Československé socialistické republiky. Po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo "PRAVDA VÍTĚZÍ" na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté.

 c--standarta--prezident-1960-1990.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká a Slovenská Federativní republika

Vlajka prezidenta Československé federativní republiky
Vlajka prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky v letech 1990-1992.
    Uživatel: Václav Havel.

Popis z roku 1990: Vlajka a standarta prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, modrých a červených. V rozích jsou modré plaménky. Uprostřed bílého pole je vetkán znak České a Slovenské Federativní Republiky. Pod ním je na červené stuze stříbrný (bílý) nápis „VERITAS VINCIT“. Nad oběma konci stuhy jsou zlaté lipové snítky o dvou listech.
    Nápis na stuze byl v latině, aby nebyla upřednostněna čeština před slovenštinou a nebo naopak. První vlajka v roce 1990 měla nápis z jedné strany v češtině: "PRAVDA VÍ" a z druhé strany ve slovenštině: "PRAVDA VÍŤA".
    Cizinci nechápali změnu jediné slabiky: -ŤA, proto bylo heslo napsáno v latině.

 
standarta-csfr-1991.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

Vlajka prezidenta České republiky od roku 1993.
    Uživatel: Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman.

Popis: Vlajka prezidenta  je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak České republiky. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ" na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

standarta-cr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HESLO: " Pravda vítězí " na vlajce prezidenta České republiky.
    Toto biblické heslo použili husité v 15. století a původně znělo: Pravda Páně vítězí - Veritas Domini vincit, nebo Pravda Boží vítězí - Veritas Dei vincit. Tento upravený citát se, po vzniku Československé republiky, stal jejím heslem a byl umístěn na prezidentskou standartu. 
    Tento citát najdeme v biblické starozákonní (apokryfní) třetí knize Ezdrášově, 3. kapitola, verš 12.: Strážce perského krále Dareia Žid Zorobábel napsal, že ,,nade vším vítězí pravda."(3 Ezd 3,12). ,,Pravda však zůstává ve své síle po věky, žije a vládne po všechny věky." (3 Ezd 4, 38). Tyto dva biblické citáty napsal mistr Jan Hus ve svých listech. První napsal v roce 1413 a druhý citát použil v listu pražské Karlově univerzitě z vězení v Kostnici.
    V Jenském kodexu je zobrazena husitská korouhev s nápisem: Veritas Dei vincit - Pravda Boží vítězí. Toto heslo používal král Jiří z Poděbrad a husitský arcibiskup Jan Rokycana dal heslo ze zlatých písmen připevnit na průčelí Týnského chrámu.
    V 19. století obnovil myšlenku tohoto hesla "Otec národa" František Palacký, který tvrdil, že ho používali naši husitští předkové. V roce 1851 tuto ideu oživil Václav Hanka a potvrdil, že heslo Pravda Páně vítězí měl Jan Žižka napsané na husitských praporcích zlatým písmem.
    Představitelé nově vzniklé Republiky Československé se přiklonili k ideálům a myšlenkám husitství.
    30.3.1920 se upravený biblický citát stal heslem naší republiky.