Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní pečeť České republiky

 Státní pečeť vznikla z pečeti Koruny království Českého z roku 1430, na které byl český lev a latinský nápis "Corona Regni Bohemiae".

 

Státní pečeť tvoří velký státní znak po stranách podložený lipovými ratolestmi se třemi listy, kolem něho je v kruhu opis " ČESKÁ REPUBLIKA ".

Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky, který ji může použít při významných příležitostech (např. na pověřovací listinu velvyslance).

 

V letech 1990 - 1992 používal prezident republiky státní pečeť se znakem České a Slovenské Federativní Republiky, který měl po stranách  tři lipové listy. Kolem znaku byl český a slovenský nápis: "* ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA * ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA * ".

pecet-csfr.jpg

 

 

Vlajka prezidenta České republiky - standarta

Má čtvercový formát (standartní = stejný, ustálený, čtvercový rozměr).

 

 

 Vlajka prezidenta republiky patří mezi státní symboly.
    Bílý čtverec s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
    Jediným pravým a skutečným uživatelem standarty je prezident České republiky, který může standartu použít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice (Pražský hrad, zámek v Lánech) a dopravního prostředku používaného prezidentem republiky.

 

Historický vývoj standarty

Rakousko - Uhersko

 

Císařská standarta v Rakousku - Uhersku používaná v letech 1815 - 1918.
    Uživatel: císař František I. (II.), Ferdinand V., František Josef I. a bl. Karel I. (III.).

Popis: Žlutá vlajka lemovaná žlutočernobíločervenými trojúhelníky. Uprostřed velký znak Rakouské říše se znaky zemí monarchie. Český znak je první vlevo nahoře.


Republika Československá

Vlajka prezidenta Republiky československé v letech 1918 - 1939.
    Uživatel: Tomáš Garrique Masaryk, Eduard Beneš a Emil Hácha.

Popis z roku 1920: Standarta presidentova jest bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Čtyři modré jsou v rozích standarty. Uprostřed bílého pole velký státní znak Republiky Československé. Pod ním na zlaté stuze nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ". Písmena jsou v modré barvě.

                                                                       

 

Protektorát Čechy a Morava

Vlajka státního prezidenta Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 - 1945.
    Uživatel: Emil Hácha.

Popis z roku 1939: Standarta státního presidenta je tvaru čtvercového, bílá s vetkaným větším znakem Protektorátu Čechy a Morava.

 

Bohemia Moravia President Standard 1939-1945.svg

 

 

Československá republika

 Vlajka prezidenta Československé republiky v letech 1945 - 1960.
    Uživatel: Eduard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Antonín Novotný.

Popis z roku 1920: Standarta presidentova jest bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole velký státní znak.
    Předválečná původní vlajka prezidenta Československé republiky. Ve 2. poli je znak Podkarpatské Rusi, která byla v roce 1945 připojena k Sovětskému svazu jako Zakarpatská Ukrajina. V 5. poli je znak Těšínska, které bylo rozděleno na českou a polskou část, v 7. poli je znak Ratibořska, které bylo celé připojeno k Polsku.
    Ve znaku byly 4 znaky území, které už nepatřilo Československu.

 
Presidential Standard of the Republic of Czechoslovakia (1918-1939).png

 

Československá socialistická republika

Vlajka prezidenta Československé socialistické republiky v letech 1960 - 1990.
    Uživatel: Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák a Václav Havel.

Popis z roku 1960: Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V rozích jsou červená políčka. V jejím středu je státní znak Československé socialistické republiky. Po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo "PRAVDA VÍTĚZÍ" na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté. 

 
Flag of the President of Czechoslovakia (1960-1990).svg

 

Česká a Slovenská Federativní republika

Vlajka prezidenta Československé federativní republiky
Vlajka prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (slovensky) v letech 1990 - 1992.
    Uživatel: Václav Havel.

Popis z roku 1990: Vlajka a standarta prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. V rozích jsou modré plaménky. Uprostřed bílého pole je vetkán znak České a Slovenské Federativní Republiky. Pod ním je na červené stuze stříbrný (bílý) nápis „VERITAS VINCIT“. Nad oběma konci stuhy jsou zlaté lipové snítky o dvou listech.
    Nápis na stuze byl v latině, aby nebyla upřednostněna čeština před slovenštinou a nebo naopak. První vlajka v roce 1990 měla nápis z jedné strany v češtině: "PRAVDA VÍTĚZÍ" a z druhé strany ve slovenštině: "PRAVDA VÍŤAZÍ". Cizinci nechápali změnu jediného písmenka, proto bylo rozhodnuto o nápisu v latině.

 
standarta-csfr-1991.jpg

 

Česká republika

Vlajka prezidenta České republiky od roku 1993.
    Uživatel: Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman.

Popis: Vlajka prezidenta  je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak České republiky. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis "PRAVDA VÍTĚZÍ" na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

 

 

HESLO: " Pravda vítězí " na vlajce prezidenta České republiky.
    Toto biblické heslo použili husité v 15. století a původně znělo: Pravda Páně vítězí - Veritas Domini vincit, nebo Pravda Boží vítězí - Veritas Dei vincit. Tento upravený citát se, po vzniku Československé republiky, stal jejím heslem a byl umístěn na prezidentskou standartu. 
    Tento citát najdeme v biblické starozákonní (apokryfní) třetí knize Ezdrášově, 3. kapitola, verš 12.: Strážce perského krále Dareia Žid Zorobábel napsal, že ,,nade vším vítězí pravda."(3 Ezd 3,12). ,,Pravda však zůstává ve své síle po věky, žije a vládne po všechny věky." (3 Ezd 4, 38). Tyto dva biblické citáty napsal mistr Jan Hus ve svých listech. První napsal v roce 1413 a druhý citát použil v listu pražské Karlově univerzitě z vězení v Kostnici.
    V Jenském kodexu je zobrazena husitská korouhev s nápisem: Veritas Dei vincit - Pravda Boží vítězí. Toto heslo používal král Jiří z Poděbrad a husitský arcibiskup Jan Rokycana dal heslo ze zlatých písmen připevnit na průčelí Týnského chrámu.
    V 19. století obnovil myšlenku tohoto hesla "Otec národa" František Palacký, který tvrdil, že ho používali naši husitští předkové. V roce 1851 tuto ideu oživil Václav Hanka a potvrdil, že heslo Pravda Páně vítězí měl Jan Žižka napsané na husitských praporcích zlatým písmem.
    Představitelé nově vzniklé Republiky Československé se přiklonili k ideálům husitství a myšlenkám.
    30. 3.1920 se tato husitská myšlenka stala heslem naší republiky.