Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny našeho státního znaku 

České knížectví      České království 

 

                                                  

Soubor:Přemyslovci erb.svgSoubor:CZ-Cechy-znak.png

přemyslovská orlice                      český lev                   malý znak českých králů      zv. plamenná, svatováclavská    14. století                   klenot: černá orlí pera,                1179 - 1253                                                                     zlaté lipové lístky
                       

   Původní znak Přemyslovců a Českého knížectví: Na stříbrném štítu černá plamenná orlice, vpravo hledící, se zlatou zbrojí. Na znaku římských císařů je černý orel na zlatém poli. Český kníže dostal pole stříbrné, aby nebyl na stejné úrovni jako císař. První zobrazení orlice je na mincích českého knížete Bedřicha (1141-1189) v letech 1179-1181. Podle Dalimila získal plamennou orlici kníže Břetislav I. (1034-1055) a k tomu právo ohlásit příjezd na říšský sněm ohněm, proto, že měl právo: ""..vypalovat každý kout za sebou na celou míli, zářit rudou pochodní..." Kníže měl podle Dalimila právo vypálit vesnice na míli v okolí města, kde se sněm konal.
      Ke změně znaku orlice za lva došlo podle Dalimila, tak, že císař Fridrich I. Barbarossa (Bedřich Rudovous, 1122-1190) vyznamenal knížete (krále) Vladislava II. v roce 1158 za statečnost při dobývání Milána. Císař povýšil Vladislava na krále a změnil figuru na štítu, tím, že: "...dá černého orla, který štít českých knížat zdobil dodneška, jednoocasým lvem zaměnit."
      Nejstarší vyobrazení lva je na pečeti moravského markraběte Přemysla (budoucího krále Přemysla Otakara I.) z roku 1192. V roce 1253 nastoupil Přemysl po smrti Václava I. na český trůn a začal používat znak lva. Pro Moravské markrabství udělil nový znak: stříbrnou orlici s červeným šachováním. V roce 1339 udělil český král Jan Lucemburský uvolněný znak plamenné orlice tridentskému biskupství.
 orlice-1.jpgVe 13. století se začala orlice nazývat svatováclavská. Nejstarší barevná kresba plamenné orlice a dvouocasého lva je ve svatojiřském Pasionálu abatyše Kunhuty. V Pasionálu je plamenná orlice na levé straně trůnu popsána jako znak sv. Václava (sai Wenceslay) a na pravé straně trůnu je dvouocasý lev uveden jako znak Čech (Boemie).

 

                                 Pasionál abatyše Kunhuty z let 1313 - 1321.

orlice.jpg

 

Oba dva znaky lev i plamenná orlice jsou se znakem sv. Jiří (sai Georgy) nakresleny nad trůnem abatyše.

 

 

 

 

 

  

 

 

Země Koruny české

Soubor:Znak ZKC.png

Znak Zemí Koruny české tvoří dva štíty: srdečního (předního) a zadního. Na předním štítu byl znak Čech: na červeném štítu stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící vpravo, rozžavených úst , se zlatou zbrojí a zlatou korunou (čelenkou). Zadní štít je rozdělen na pět polí tak, že v horní polovině je 1. a 2. pole. Dolní polovina je rozdělena na tři pole. V 1. poli polepšený znak Moravy, 2. pole je znak Slezska. 3. pole Horní Lužice (hradby), 4. pole znak Opavy a 5. pole znak Dolní Lužice (býk). Kolem znaku zlaté listy. Klenot: svatováclavská koruna. Znak používaný v 16. století. Heraldicky čtený znak: Čechy vládnou ostatním zemím (na srdečním štítku je znak vládnoucí země).

Zajímavost: Moravská orlice je červenozlatá. Polepšení se užívalo v letech 1462 - 1918.

 

Země Koruny české  Rakousko - Uhersko

                                      do roku 1918

Soubor:Čechy.jpg              http://pevnostolomouc.wbs.cz/1867.jpg             úplný znak českých králů                rakouský orel se znaky zemí monarchie   

klenot: černá orlí pera, zlaté lipové lístky                                   1867 - 1915    

Znak Rakouska-Uherska se znaky zemí (zleva dolů): 1. Čechy, 2. Illyrie (Dalmácie), 3. Sedmihradsko (Kluž), 4. půlený erb: Morava (Brno) a Slezsko (Opava), 5. Kraňsko (Lublaň) a Korutany (Celovec), 6. Tyroly (Innsbruck), 7. Štýrsko (Št. Hradec), 8. Salzburg (Solnohrad), 9. Dolní Rakousy (Vídeň), 10. Halič (Lvov), 11. půlený erb: Dolní Uhry (Budapešť) a Horní Uhry (Slovensko). Uprostřed erb Habsburského rodu, který vládl zemím monarchie.

 

Republika Československá

Československá republika   (RČS, ČSR)

 

cesky-lev.jpg

   File:Československý malý štátny znak z roku 1920.jpg

A)                                               B)

                               malý znak                           

        1919 - 1920                                1920 - 1960

A) Malý znak tvoří červený štít. Na štítu je český stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící vpravo, rozžavených úst, se zlatou zbrojí a korunou.

B) Malý znak tvoří červený štít. Na štítu je český stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící vpravo, rozžavených úst, se zlatou zbrojí a korunou. Na srdečním štítku je znak Slovenska: Na červeném štítu modré trojvrší se stříbrným dvojramenným křížem.
Při navržení malého znaku došlo k omylu, na srdečním štítku má být znak vládnoucí země: Heraldicky čtený znak: Slovensko vládne Čechám.

Střední znak se skládal ze dvou štítů – srdečního (předního) a zadního.    
    Na předním štítu byl znak Čech: na červeném štítu stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící vpravo, rozžavených úst , se zlatou zbrojí a zlatou korunou (čelenkou).    
      Zadní štít byl rozdělen na čtyři pole:     
   V 1. poli znak Slovenska: na červeném štítě tři modré vrchy, na prostředním vztyčený stříbrný patriarší (dvojramenný) kříž.     
   Ve 2. poli znak Podkarpatské Rusi: podélně rozdělený štít, v pravé části modré pole s třemi zlatými břevny; v levé části stříbrné pole se stojícím červeným medvědem hledícím vpravo.      
     Ve 3. poli znak Moravy: na modrém štítě vpravo hledící, stříbrně a červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí a korunou (čelenkou).
     Ve 4. poli znak Slezska: na zlatém štítě vlevo hledící černá orlice se zlatou korunou (čelenkou), červenou zbrojí a stříbrným perisoniem (pružinou) zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem.

b--republika-ceskoslovenska.png     znak-prvni-csr.jpg      

 střední znak    1920 - 1960                      

 

 

 

 

                          velký znak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký znak se skládal ze dvou štítů – srdečního (předního) a zadního. Znak drží dva štítonoši: zlatí dvouocasí lvi s korunkou. Pod znakem se vinula stuha s modrým nápisem „Pravda vítězí“. Na předním (srdečním) štítku byl znak Čech: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící vpravo, rozžavených úst, se zlatou zbrojí a zlatou čelenkou.
      Zadní štít byl rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva pruhy byly rozděleny na dvě pole a třetí spodní pruh na tři pole.
      V 1. pravém poli byl znak Slovenska: na červeném štítě tři modré vrchy, na prostředním z nichž vztyčený stříbrný patriarší (Cyrilometodějský dvojramenný) kříž.
      Ve 2. poli znak Podkarpatské Rusi: podélně rozdělený štít, v pravé části modré pole s třemi zlatými břevny; v levé části stříbrné pole se stojícím červeným (ruským) medvědem hledícím vpravo.
      Ve 3. poli vpravo znak Moravy: na modrém štítě vpravo hledící, stříbrně a červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí a korunou (čelenkou).
      Na 4. poli znak Slezska: na zlatém štítě vpravo hledící černá orlice se zlatou korunou (čelenkou), červenou zbrojí a stříbrným perisoniem (pružinou) zakončenou jetelovými trojlístky, uprostřed zdobenou křížkem.
      V 5. dolním pravém poli znak Těšínska: na modrém štítě vpravo hledící zlatá orlice.
      V 6. poli uprostřed znak Opavska: červeně a bíle rozpůlený štít.
      V 7. levém poli znak Ratibořska (a Opole): podélně rozdělený štít, v pravé části modré pole se zlatou orlicí se zbrojí a korunou (čelenkou), hledící vpravo; v levé půlené části bílé a červené pole.

 

Jednotlivé erby z velkého státního znaku

statny-znak-sr.jpgCarpathianRutheniaCoA.svg

Slovensko      Podkarpatská Rus

Moravia.svgSmall coat of arms of the Czech Republic.svgSilesia.svg

Morava               Čechy                     Slezsko

Party per pale demo.svgPOL księstwo raciborskie COA.svg

Těšínsko                  Opava             Ratibořsko-Opole

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protektorát Čechy a Morava

protektoratni-maly-znak.png              Soubor:ProtectorateLargeCoA.gif

           

                  malý znak             1939 - 1945               velký znak

  Znak Protektorátu Čechy a Morava tvořil malý znak. Na červeném štítu český lev ve skoku. Velký znak  měl čtvrcený štít. V 1. a 4. poli byl český lev, v 2. a 3. poli moravská šachovaná orlice.

 

Slovenský štát 1939 - 1945     

 

 znak Slovenska: na červeném štítě tři modré vrchy do špice, na prostředním vrchu vztyčený stříbrný patriarší (dvojramenný) kříž s oblými rameny.

 

 

Československá socialistická republika (ČSSR)

 

c--soc.png                            

1960 - 1990                                                        socialistický znak Slovenska

  

  

     Ve znaku český lev, kterému byla odstraněna z hlavy koruna a místo ní mu byla dána nad hlavu komunistická rudá pěticípá hvězda zlatě lemovaná.
      Lev byl umístěn na husitskou pavézu a na hruď mu byl dán štítek s nově vymyšleným znakem Slovenska: na červeném štítku modrý Kriváň, na něm čtyřplamenný zlatý oheň SNP (Slovenské národní povstání 1944). Cyrilometodějský patriarší dvojramenný kříž byl odstraněn.
      Při navržení znaku se opakoval omyl z roku 1920, na srdečním štítku má být znak vládnoucí země: Heraldicky čtený znak: Slovensko vládne Čechám.
      Štítek se slovenským erbem nebyl nikdy používán samostatně.

 

Československá federativní republika      (29.3.1990-19.4.1990)

 

Česká a Slovenská Federativní Republika      (20.4.1990-31.12.1992)

Česko-Slovenská Federatívna Republika   (ČSFR)

d--csfr.png

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 - 1992

Znak společného federativního Československa byl čtvrcený. V 1. a 4. poli byl český lev ve skoku, v 2. a 3. poli byl slovenský dvojramenný stříbrný kříž na modrém trojvrší.

 

Slovenská republika od roku 1990 / 1993

statny-znak-sr.jpg

Znak Slovenska: na červeném štítě tři modré zaoblené vrchy (trojvrší), na prostředním vztyčený stříbrný patriarší (dvojramenný) kříž s prohloubenými rameny. Tvar modrých hor a tvar ramen kříže byl změněn, protože Slovenská republika se nehlásí k odkazu Slovenského státu. Současná podoba znaku pochází ze 14. století. Původně bylo uherské trojvrší zelené, v roce 1848 ho Slováci změnili na modré.

Dvojramenný kříž je symbol sv. Cyrila a Metoděje. V 9. století se dostal z Byzance do Uher. Trojvrší jsou tři slovenská (uherská) pohoří: Tatra, Fatra, Matra. Červený štít udělil ve 12. století do znaku uherský král Béla (Vojtěch) III. z rodu Arpádovců. Někteří slovenští obrozenci vykládali znak jako symbol "krvavé oblohy", která znamenala maďarizaci (utrpení) Slováků.

 

                Česká republika    (ČR)

 

maly-znak-cr.jpg  velky-znak-cr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

        malý státní  znak             od roku 1990 / 1993            velký státní znak

 

Státní znak samostatné České republiky tvoří malý a velký znak.

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. 

 

Velký znak tvoří čtvrcený štít.

V 1. a 4. červeném poli je stříbrný dvouocasý český lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Ve 2. modrém poli stříbrnočerveně šachovaná moravská orlice se zlatou zbrojí a korunou,

ve 3. zlatém poli je černá slezská orlice se zlatou korunou, s červenou zbrojí a stříbrným půlměsícem (perisoniem-pružinou) zakončeným jetelovými trojlístky, uprostřed s křížkem.